Знаете ли, как с картини по номера може да имате критично мислене

Знаете ли, какво е критично мислене и как може да развиете такова? Веднага ви казваме:

Критичното мислене е система от преценки, която се използва за анализиране на неща и информация, тълкуване на явления, оценка на събития и след това извличане на обективни заключения.

Критично мислене – ето нещата, които ще са ви от полза за формирането му

Лесно ли ви е да определяте връзките между идеите, да забелязвате несъответствия в аргумента на събеседника? Ако е така, поздравления, вие сте критично мислещ човек.

  1. Емпатия

Състраданието може да изглежда излишно за критичното мислене. Това е така, защото сантименталността и емоционалността изкривяват нашето възприятие. И все пак, без емпатия ние гледаме на всичко само от гледна точка на сухи данни и факти. Тази гледна точка, бързо се разпространява във всички области и започваме да се съмняваме във всичко.

За да мислите ефективно критично, трябва да вземете предвид човешкия фактор. Не забравяйте, че в ситуациите, пред които се изправяте, важни са не само данните, но и хората. Усъвършенствайте това свое качество с помощта на картини по номера.

  1. Липса на арогантност

Признайте грешките си и не преувеличавайте силните си страни. Познаването на вашите собствени слабости и силни страни е важен елемент от критичното мислене. Така че не отхвърляйте мненията на другите хора, без да се замислите. Опитайте се да забележите кога грешите и бъдете готови да промените възгледите си, ако е необходимо.

  1. Желание за оспорване на статуквото

Не се задоволявайте с традиционните методи само защото сте ги следвали преди. Потърсете разумни отговори и начини, които вземат предвид цялата налична информация. Тази готовност за нарушаване на статуквото може да изглежда провокативна, но тя е в основата на иновативните подходи.

  1. Отвореност към всичко ново

Не правете прибързани заключения. Подхождайте към всяка ситуация с отворен ум и приемайте чуждите възгледи и мнения. Не вземайте страна, докато не разберете всички гледни точки. Това ще ви помогне да вземете цялостен поглед, върху ситуацията.

  1. Осъзнаване на типичните мисловни грешки

Не позволявайте на заблудите и илюзиите да ви объркват. Разгледайте често срещаните когнитивни заблуди, които често се прокрадват в разсъжденията и дебатите.

  1. Бъдете креативни

Обикновено креативността се свързва с генерирането на идеи, а критичното мислене с техния анализ и оценка. Що се касае до творческият подход, той ще помогне за нестандартното отношение към решаването на всякакви проблеми.

Не се вкопчвайте в шаблони. Започнете нови интереси, за да погледнете случая от различни гледни точки. Например опитайте рисуване по номера. Експериментирайте!

  1. Способност за ефективна комуникация

Проблемите в общуването често възникват от неспособността да се оцени ситуацията или да се погледне на въпроса от другата страна. За това е критичното мислене. Помага правилно да се изграждат собствените преценки и да ги изразяват, както и да следват мислите на събеседника.

  1. Умение за изслушване

Важно е не само да предавате мнението си на другите, но и да можете да слушате мнението на някой друг. Участвайте активно в разговори, вместо да слушате пасивно човека срещу вас. Задавайте въпроси, за да отделите ясно фактите от вашите предположения. Опитайте се да получите повече информация и да разберете събеседника, като се задълбочите в темата на разговора и изяснете, какво не е ясно.

Източник: https://www.estela.bg

Scroll to Top