Ефективно и икономично отопление – каква система да избираме за дома

Претеглете разходите за отопление във вашето домакинство и сами ще се уверите, че много от тях са напълно излишни.

С избора на ефективна и енергоспестяваща отоплителна система може да се спасите от разход в дългосрочен план. Ето и какво е ефективно икономично отопление и какви системи за отопление варират на пазара?

Ефективно отопление – електрическо отопление?

Това електрическо отопление е безспорно ефективно. То отдава значение на електрически нагревател или радиатор, които за случая са идеален вариант. Електрическото отопление е също така ефективно, защото залага на икономичност от страна на водата.

Отопление с нефт или газ

Ефективно и икономично отопление всеки търси в големия град, но също така и на други по-малки места, повечето домове и сгради, апартаменти са свързани с газопреносна мрежа. Този тип на отопление изисква само да се инсталира газов котел. Отопление с течно гориво или нефт, изисква по-голяма инвестиция, защото ще трябва резервоар за гориво. Отопление с природен газ или мазут е сравнително ефикасен начин с висока ефективност. Освен това, топлината от газов котел или мазут е приятна и се задържа по-дълго от топлината на електрически пожар.

Силата на слънцето

Слънчевата енергия е от възобновяеми източници и в общи линии се получава безплатно. Това е бонус, който изисква единствено инсталация и свързване към електрическата мрежа. Инсталацията е по-малка и в допълнение, може да наложи повече енергия, отколкото само един нагревател за отопление с вода.

Какво ще кажете за дървото?

Дали отопление с дърва е миналото? Днес все повече и повече хора отопляват дома си с печка на пелети. Дали загрява с пелети, дървени трупи или дървесен чипс, този начин на отопление гарантира уютна атмосфера в дома. По отношение на изпълнение е важно да се информирате по-рано за марката, модела и очакваната възвращаемост.

 

 

Scroll to Top