Как да се борим с молците при тиквените култури?

Леглата на тиквените култури след обирането на урожая се окопават, бучките се разбиват. През септември се правят  гнезда, копаят се недълбоки ямки (до 0,5-и), като се напълват със слама и тор. На тези места молеца зимува. А когато започне, поръсването на леглата с тор, вредителите загиват от хладината. Около оранжерията или парника се правят недълбоки бразди, запълват се пясък и се полива с керосин. В краищата на леглата може да се положи кърпа навлажнена с керосин.

През май-юни разредете лехите и междуредието на дълбочина 10-12см. Може да пробвате да уловите молците с помощта на капани, там, където е ходът, напълнете банка с вода така, че гърлото й да бъде на ниво на земята или даже по-ниско. Попадащите през нощта насекоми се събират вътре и умират. Може да се приготви примамки с отрова. Затова мек хляб леко се омачква, прави се на топче колкото орех и в неговата среда се поставя отрова. Примамките също може да се опресняват на 2-3 дни непосредствено до посева или в междуредието след повяването на разсада, посят в почвата на дълбочина 2-3 см.

Ако опита с борба с молците при тиквените култури чрез помощта на примамка не е успешен, то вземете бутилка от шампанско, заровете я в земята под ъгъл 45º и добавете 1 супена лъжица мед или не много бира. Гърлото на бутилката е длъжно да бъде на нивото на почвата или даже по-ниско. Имайте предвид, че ежедневно в такъв капан попадат по няколко насекоми и да излязат оттам те не могат. След седмица бутилката се сменя и се заменя с нова. Един път попаднали вътре насекомите умират.

С вредителите може да се борите и с химични средства. На пазара има специални средства против молци.  Гранули против молци разфасовани по 30 г., опаковката е разчетена за обработка на 10-20м².  В състава на гранулите влизат хранителни добавки, привличащи молците и вещество, което ги  унищожава (ефекта се появява след 2-3 дни).

За защита на картофите, доматите и зелето от молци се използва „Медведтокс-У“ (300 г. на 1 обработка) внесени в браздите на дълбочина 3-4 см по периметъра или между лехите, с последващо прекопаване на земята и поливане с вода по разчет 10 л/м²  след засаждане на грудките или разсада.

Голите охлюви повреждат плода на зелената тиква до голяма степен, те допринасят вреда предимно на младите растения и разсади. Тези охлюви са голи без раковини, с меко тяло сиво-кафяв цвят. Лазейки те оставят след себе си следи от слуз. Голите охлюви се хранят по здрач, а през дневните часове те се крият на прохладно място, в плевелите, под почвени бучки, листа, камъни и в други уединени места. Особено много голи охлюви има през влажните дни от годината и на участъци, където има много подрастващи свежи растения. На листата и плодовете те оставят крупни дири, понякога ги изяждат напълно. Това е бавен, но много опасен вредител.

Мерки и борба

Дълбокото прекопаване на почвата през есента и щателното почистване на растенията ще доведе до видим резултат. Своевременното унищожаване на плевелите и растителните остатъци, разреждане на културите, косене на тревата около участъците е чудесен прийом за борба с този вредител.

Scroll to Top